Velkommen

Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand på et høyt kvalifisert nivå, tilrettelagt med henblikk på å imøtekomme den enkelte klients behov og forventninger. Vi bistår både privatpersoner og forretningskunder.

Da vi innehar de nødvendige godkjennelser og forsikringer for å drive eiendomsmegling, bistår vi også ved salg og oppgjør av fast eiendom i tillegg til den alminnelige advokatpraksis.

Advokatfirmaet Pilar er en del av et tverrfaglig kontorfellesskap lokalisert i Osloveien 23 i Trondheim, og vi har fri parkering.

advokatforening

Advokaten

Jens-Christian Hørløck

Telefon: 930 29 326
Epost: jc@apilar.no

Utdanning:

2006: Cand. jur, Universitetet i Bergen. Spesialfag i bygge- og entrepriserett og selskapsrett
2008: Advokatbevilling

Erfaring:

2001 - 2006: Konsulent Sør-Trøndelag skattefogdkontor
2006 - 2007: Advokatfullmektig Basale AS
2007 - 2008: Advokatfullmektig, Vogt & Wiig Trondheim AS
2008 - 2009: Advokat, Vogt & Wiig Trondheim AS
2010 - 2012: Advokat, Advokatfirmaet Obliga
2012 - d.d.: Advokat/ partner, Advokatfirmaet Pilar AS

Utdanning:

2002: Cand. jur, Universitetet i Bergen. Spesialfag i bygge- og entrepriserett og selskapsrett
2007: Advokatbevilling

Erfaring:

2000 - 2002: Salgssjef, Økonomi- og administrasjonsleder Øien & Indergaard AS
2002 - 2003: Advokatfullmektig, Advokat Øystein O. Skogrand
2003 - 2006: Advokatfullmektig, Basale AS
2006 - 2007: Dir. organisasjons- og forretningsutvikling, Basale AS
2008 - d.d.: Administrerende direktør, Mellifero AS
Daglig leder Integrated Optoelectronics AS/ Integrated Solar AS
2011 - d.d.: Advokat/ partner, Advokatfirmaet Pilar AS

Kontakt oss


Telefon: 930 29 326
Telefaks: 73 51 03 36
E-post: post@apilar.no